☰ Menü

Tényleg radikálisan belenyúltak a napelemes pályázatba

A Portfolio minapi értesülésével összhangban radikális egyszerűsítések történtek a lakossági napelemes pályázat elszámolási szabályaiban, hiszen 3-5 helyett már csak 1 mérföldkő lesz a projektben, illetve a számla alapú elszámolás helyett egy újfajta, egyszerűbb pénzügyi elszámolásra tér át a kiíró. Mindez jelentős adminisztrációs egyszerűsítést jelent a pályázóknak, illetve a kivitelezők számára is vannak kedvező változások, amelyek így együtt azt segítik elő, hogy a tervezett projektek tényleg meg is valósuljanak.

Megjelent a lakossági napelemes pályázat hivatalos kormányzati oldalán az átdolgozott felhívás, és a mellékletei, illetve egy rövid közlemény, valamint egy 20 oldalas változásjegyzék is. Utóbbi tételesen bemutatja, hogy az eredeti szöveghez képest hol mi változott.

Ezt a változásjegyzéket mindenképpen érdemes átnéznie a már nyertes, illetve a majd induló pályázóknak, de közben a 61 oldalas felhívás legelső oldalán van egy rövid szöveges összefoglaló is a legfontosabb változásokról.

A teljes cikket itt olvashatjuk.

https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/20230428/kijott-a-dontes-tenyleg-radikalisan-belenyultak-a-napelemes-palyazatba-612024

Pin It

Magasabb összegű családi pótlék folyósítása rendszeres jövedelem mellett

Több kérdést kapott a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége a súlyosan fogyatékos személyeknek járó magasabb összegű családi pótlékra vonatkozóan, az ezzel kapcsolatos tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze.

A családi pótlékkal kapcsolatban korábban az volt a szabály, hogy amennyiben a tizennyolcadik életévét betöltött személynek rendszeres jövedelme van, úgy a rá tekintettel vagy a részére megállapított családi pótlék folyósítását a negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, amíg rendszeres jövedelemmel rendelkezik.

Ez a szabály 2021. július 1-jével megváltozott, azok a tizennyolcadik életévét betöltött, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személyek, akik saját jogon jogosultak családi pótlékra, ekkortól kezdve jogosultak a családi pótlékra abban esetben is, ha rendszeres jövedelemmel rendelkeznek.

A nekik járó, 2021. július 1-jén szünetelő nevelési ellátást (családi pótlékot) kérelemre, 2021. július 1-jei időponttól újra folyósítani kell.

Fontos tudni, hogy csak külön kérelemre fogja az Államkincstár újra folyósítani a magasabb összegű családi pótlékot. Külön formanyomtatvány nincs ehhez, a kérelemben érdemes utalni rá, hogy a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 50/E. §-a alapján kérik a szünetelő ellátás újra folyósítását 2021. július 1-jétől.

Ugyanakkor a magasabb összegű családi pótlék és a fogyatékossági támogatás nem folyósítható egyszerre, így aki a fogyatékossági támogatás igénylésekor lemondott a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságáról, arra a fentiek nem vonatkoznak.

Dr. Weninger Magda

jogtanácsos

Forrás: www.larke.hu

Pin It

A nyugellátások és egyes más ellátások 2023. január havi emeléséről

„Megjelent a nyugellátások és egyes más ellátások 2023. január havi emeléséről szóló 506/2022. (XII. 13.) kormányrendelet. Ennek alapján 2023. január 1-jétől 15 százalékkal kell emelni a 2023. január 1-jét megelőző időponttól megállapított bizonyos ellátásokat, köztük az öregségi nyugdíjat, a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a fogyatékossági támogatást és a vakok személyi járadékát. A rokkantsági járadék havi összege 2023. január 1-jétől 53 830 forint.

A 2022. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv. szerinti alapösszeg 129 860 forint. (Az alapösszeg határozza meg a rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátás lehetséges minimumát és maximumát, illetve azt, hogy aki nem rendelkezik havi átlagjövedelemmel, milyen összegű ellátásra jogosult.)

Ha a saját jogú ellátást 2023. évi időponttól, az emelésre jogosító ellátás helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy az emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg, a megemelt összeget kell a továbbiakban folyósítani, illetve megállapítani.

Ha a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást 2023. évi időponttól, rokkantsági járadéknak vagy rokkantsági ellátásnak, rehabilitációs ellátásnak a megszűnését követő naptól állapítják meg, a megállapított ellátást a 15 százalékos mértékkel szintén meg kell emelni.

A rendelet alapján emelendő, 2023. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani. A fogyatékossági támogatást és a vakok személyi járadékát utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig folyósítják, így ezeknél az ellátásoknál a februári utalásokban fog megjelenni az emelés.

Ha egy személy részére egyidejűleg több, a rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

Dr. Weninger Magda

jogtanácsos”

(forrás: mvgyosz.hu)

Pin It

Fontos nyugdíjreform látott napvilágot: a nagy különbségeket csökkentené

A kisebb nyugdíjú emberek kevesebbet élnek, mint a magasabb nyugdíjjal rendelkezők. Méltányosabb megoldás lenne, ha az alapnyugdíj nagyobb súllyal szerepelne a teljes nyugdíjban. Így csökkenne az a rés is, amely a korábban és később nyugdíjba vonultak közötti nyugdíjak között van. Az idősebb nyugdíjasok ugyanis jóval kisebb eséllyel tudnak munkát vállalni.

A nyugdíjaknál az életkor szerinti eloszlás különösen fontos, mert az idősebb nyugdíjasok nem tudják olyan könnyen kiegészíteni jövedelmüket, mint a fiatalabbak - olvasható Simonovits András nyugdíjszakértő, (Eötvös Lóránd Kutatói Hálózat KRTK KTI kutatójának tanulmányában, amely a nyugdíjakat vetette egybe a nyugdíjba vonuláskor várható élettartammal.

A továbbiakat itt olvashatjuk.

https://novekedes.hu/elemzesek/fontos-nyugdijreform-latott-napvilagot-a-nagy-kulonbsegeket-csokkentene

Pin It

Megjelent a rezsicsökkentés fogyatékossággal élőkre vonatkozó részszabályait tartalmazó jogszabály

Amint azt korábbi cikkünkben megírtuk a Magyar Közlöny 121. számában a Kormány 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelete az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról rögzítette az alábbiakat:

  1. $ Fogyatékossággal élő személy által használt tárgyi eszközök energiafogyasztása után a fogyatékossággal élő személy további kedvezményre jogosult. A kedvezmény mértékét és igénylésének eljárásrendjét kormányrendelet határozza meg.

A hivatkozott rendelet a mai napon, a Magyar Közlöny 2022. évi 134. számában jelent meg.

A vonatkozó részszabályokat és az igénylés módját a “A Kormány 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelete egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról”, valamint “Az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti kedvezményre való jogosultság megállapításához szükséges igénylőlap tartalma” foglalja össze.

Folytatás itt.

https://rehabportal.hu/megjelent-a-rezsicsokkentes-fogyatekossaggal-elokre-vonatkozo-reszszabalyait-tartalmazo-jogszabaly/

Pin It