☰ Menü

16/2008. (I. 31.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a), e), f) és g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Kormány az alábbiakat rendeli el:

1. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Pin It

Bővebben ...

„A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény

„A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény
Preambulum
A jelen Egyezmény részes államai
a) felidézve az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt alapelveket, amelyek a szabadság, igazság és béke
alapjaként ismerik el az emberiség valamennyi tagjának veleszületett méltóságát és értékét, valamint egyenlő és
elidegeníthetetlen jogait a világon;

Pin It

Bővebben ...

14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet a rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-a (5) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) az akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet előterjesztő, továbbá az akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatókra, valamint

b) az akkreditációs eljárásban és az akkreditált munkáltatók ellenőrzésében közreműködő szakértőkre.

Pin It

Bővebben ...

15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-a (5) bekezdése b) pontjának 2. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Pin It

Bővebben ...

176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-a (5) bekezdése a) pontjának 1. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Pin It

Bővebben ...