☰ Menü

29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 74. §-a (1) bekezdésének o) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Magyar Köztársaság területén működő, az Ftv. 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézményekre (a továbbiakban: felsőoktatási intézmények), valamint

Pin It

Bővebben ...

A Kormány 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány a gazdasági lehetőségekkel összhangban a házasok, a többgyermekes fiatal családok és más arra rászorultak lakásigénye kielégítése érdekében a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja

 

Pin It

Bővebben ...

100/1999. (XII. 10.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról

Az Országgyűlés megtárgyalta és elfogadta az országgyűlési határozat mellékletét képező Országos Fogyatékosügyi Programot.

Melléklet a 100/1999. (XII. 10.) OGY határozathoz

Országos Fogyatékosügyi Program

Pin It

Bővebben ...

15/1990. (IV. 23.) SZEM rendelet a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról

A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1989. évi XLV. törvény 71. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. § (1) Az adóalapot csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosnak minősül az 1991. évi XC. törvény 3. §-ának 20. pontjában foglaltakon túl:

a) a siket és nagyothalló,

b) az értelmi fogyatékos,

c) a veleszületett és szerzett szívbetegségben szenvedő a III-IV. funkcionális stádiumban,

d) a vérképzőrendszer rosszindulatú betegségében szenvedő,

e) a gégekanüllel élő,

Pin It

Bővebben ...

106/1988. (XII. 26.) MT rendelet a lakáscélú támogatásokról

I. Általános rendelkezések

Az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény 8. §-ának (1) bekezdése alapján a Minisztertanács a következőket rendeli:

1. § (1) A rendelet alapján lakás építésére, vásárlására, bővítésére, korszerűsítésére, a lakóépületek közös használatú részeinek felújítására, valamint a társulati úton megvalósuló közcélú víziközmű beruházásokra vehető igénybe lakáscélú támogatás.

Pin It

Bővebben ...