☰ Menü

Közhasznúsági jelentés - 2010

A 2010-es évi Közhasznúsági jelentés a következő linken tekinthető meg:

A 2010-es Közhasznúsági jelentés letöltése

Pin It

Esélyegyenlőségi terv

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

 

 

A Horizont Látássérültek Társadalmi Integrációját és Esélyegyenlőségét Segítő Közhasznú Alapítvány (3300 Eger, Vécsey-völgy út 67.) az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg, amely az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényen alapul. Alapelveként ezennel rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga, hogy egyenlő méltóságú személyként vállalhasson és végezhessen munkát, a Horizont Alapítványnál fennálló jogviszonya során semmilyen módon hátrányos megkülönböztetés ne érhesse.

 

 

 

I. Általános célok, etikai elvek

 

 

A Horizont Közhasznú Alapítvány a következő irányelvek betartására törekszik:

 

1) A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód

 

A Horizont Közhasznú Alapítvány a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését.

Ez kiterjed a munkaerő kiválasztásnál, felvételnél, alkalmazásnál, a munkabérek, a jövedelmek, juttatások, képzések, továbbképzések- és egyéb, a foglalkoztatással összefüggő esetekre.

Pin It

Bővebben ...

A Horizont Alapítvány szakmai tevékenységéről bővebben

Alapítványunk létrejötte óta számos tapasztalatoz szerzett a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási esélyeinek növelésével kapcsolatban. Többféle atipikus foglalkoztatási formát kipróbáltunk, így jelenleg igen komolynak tekinthető szakmai tapasztalattal rendelkezünk a nonprofit foglalkoztatás területén. Kezdetben azt gondoltuk, hogy a klienseinket érintő  hátrányok területén fellépő nehézségek legfőbb forrása a külső környezet kedvezőtlenségével (esélyek egyenlőtlensége, nem megfelelő munkaerőpiaci helyzet, hátrányos társadalmi megítélés) és magával a fogyatékosság tényével, mint gátló tényezővel magyarázható, amely tényeket nem vagy csak nehezen lehet megváltoztatni, ezért gondolkodtunk elsősorban munkahelyteremtésben.

Pin It

Bővebben ...

A Horizont Közhasznú Alapítvány 2009-2010 időszakra vonatkozó terveinek bemutatása

A 2009-2010.évi tevékenységeinkkel hozzá kívánunk járulni, hogy a célcsoportunk részéről mutatkozó szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükségletek mind hatékonyabban kielégülhessenek.

Pin It

Bővebben ...

2008. évre vonatkozó közhasznúsági jelentés

2008. évre vonatkozó közhasznúsági jelentés
Adószám:                        18587267-1-10
Bejegyzi szerv:               HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG
Regisztrációs szám: A-887
HORIZONT ALAPÍTVÁNY
3300 EGER, VÉCSEY VÖLGY U. 67
Közhasznúsági jelentés 2008.
Fordulónap:2008. december 31.
Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31.
Eger, 2009.02.10.
Az Alapítvány képviselője: Rostás Rita

1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.
1.2.Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz
A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezősége helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem szükséges.

2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetiség
A szervezet elérhetősége: 3300 Eger Vécsey völgy u. 67
2.2. Azonosító adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja. az Alapítvány besorolása, a regisztrációt végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak:
Heves Megyei Bíróság a PK.60.050/2004/5 határozatával vette nyilvántartásba, a sorszáma: A-887, az adószáma: 18587267-1-10.
2.3. Tevékenység általában
Az Alapítvány tevékenysége megegyezik a céljával.
2.4. Közhasznú tevékenység
A Horizont Közhasznú Alapítvány a 2008. évben is az előző évekhez hasonlóan folytatta Alapító Okiratában foglalt közhasznú tevékenységét.
Az Alapítvány legfőbb döntéshozó szerve, vagyonának kezelője a háromtagú Kuratórium,amely felelős a szervezet pénzügyi, szakmai és gazdasági tevékenységéért. A Kuratórium az Alapító Okiratban meghatározottak szerint biztosította az Alapítvány folyamatos mőködését, döntéseket hozott a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról.
A szervezet tevékenységeinek operatív szervezését a Kuratórium által kinevezett ügyvezeti igazgató látta el.
Az Alapítvány gazdálkodásának alapja a Kuratórium által elfogadott éves gazdálkodási terv.
A 2008. évben a Kuratórium az Alapítvány céljára rendelt vagyont hatékonyan kezelte, melynek köszönhetien az Alapítvány vagyonát az Alapító Okiratnak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapította.
Gazdálkodása   során   elért   eredményét   nem   osztotta   fel,   azt   a   létesítő   okiratában megfogalmazott közhasznú tevékenységére fordította.
A    sikeres    gazdálkodás    eredményeként    bővítette    humán    erőforrását,    és    növelte infrastruktúrális feltételeit. Komoly eredményeket ért el a nonprofit foglalkoztatás területén.
Az Alapítvány a tárgyévben az általa munkaviszony keretében foglalkoztatottak létszámát 18 főre   bővítette.   Munkahelyteremtő   beruházásával   6   új   megváltozott   munkaképességő munkavállaló számára létesített munkalehetőséget.
A szervezet a munkahelyek teremtésével és megtartásával összefüggésben valamennyi munkáltatói kötelezettségének eleget tett.
Foglalkozási rehabilitációs programjának keretében az Alapítvány létrehozta a Harmónia Egészségházat,   ahol   az   általa   foglalkoztatott   munkavállalók   különböző  fizioterápiás kezelésekben részesítik klienseiket.
A szervezet az új munkahelyek vonatkozásában elnyerte a Szociális és Foglalkoztatási Hivatal általi akkreditált foglalkoztatói minősítést.
Az Alapítvány a tárgy év során nyújtott humán szolgáltatásaival hozzájárult, hogy a célcsoportja részéről mutatkozó egyéni és közösségi szociális igények mind hatékonyabban kielégülhessenek.
Cél szerinti tevékenységeivel elősegítette a szolgáltatásait igénybevevők életminőségének javulását.
Az Alapítvány valamennyi programjának törekvése volt, hogy leküzdje a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének korlátait, és előmozdítsa célcsoportja munkaerőpiaci és ezáltal társadalmi integrációját. A szervezeti erőforrásokat küldetése szolgálatába állítva arra törekedett, hogy minél hatékonyabban képviselje célcsoportja érdekeit, s hogy a szervezet a társadalmi integráció, a közösségi összetartó erő közvetítésének színterévé váljon.

3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:
Megnevezés              (eFt)
Előző év
Tárgyév
Induló tőke
100
100
Tőkeváltozás
742
19.049
Vállalkozási eredmény
0
0
Közhasznú tevékenység eredménye
9.341
7.972<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:238; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Megnevezés              (eFt)

Előző év

Tárgyév

Induló tőke

100

100

Tőkeváltozás

742

19.049

Vállalkozási eredmény

0

0

Közhasznú tevékenység eredménye

9.341

7.972

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához
A  vagyon  felhasználását  megfelelően   mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítő információk közlése nem szükséges.

4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
Támogató neve
Támogatás összege
Felhasználás célja
Munkaügyi központ
25.615.616
Alkalmazottak bére és járulékai
NCA
1.026.000
Az Alapítvány mőködési költségei
APEH 1%
34.666
2009. évre tartalékolás a közhasznú tevékenységre

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek
Kapott támogatások
Az Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat:

Támogató
Összeg (eFt)
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására
35
Központi költségvetési szervőil más, elkülönített állami pénzalap és szervei
26.642
Helyi önkormányzatok és szervei
20
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei
0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei
0
Alapító
0
Más forrás
137
Összesen:
26.814
Pályázati úton elnyert támogatások
A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak:
Pályázat
Kiíró
Elnyert összeg eFt
Általános célú pályázat Összesen:
Polgármesteri Hivatal
20 20


Tagdíjból származó bevételek
A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.
Egyéb közhasznú bevételek
A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételei:

Jogcím
Összeg (eFt)
Kamat bevétel
7
Összesen:
7
Pénzben nem realizált bevételek:
Pénzben nem realizált bevétel nem volt az évben.
Vállalkozási tevékenység bevételei
Az Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
Az Alapítvány részéről nem volt cél szerinti juttatás.
Kiadások - vezeti tisztségviselők juttatásai
Az alapítvány vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.
Kiadások - közhasznú mőködési költségek
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó mőködési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra.
Kiadások - vállalkozási tevékenység ráfordításai
Az Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Eszközök nettó értéke:

Tárgyi eszközök
Összeg (eFt)
Tárgyi eszközök
22.636
Immateriális javak
21
Összesen:

22.657

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése
A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.
6. Köszönetnyilvánítás
6.1. Köszönet a támogatóknak
Az Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
Záradék: Jelen közhasznúsági jelentést az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg az Alapítvány legfőbb döntéshozó szerve 2009. február 19. napján tartott kuratóriumi ülésén jóváhagyólag elfogadta.
Rostás Rita kuratóriumi elnök


Pin It